Aktuellt kring snöröjning

Det har fallit mycket snö det senaste dygnet och det medför problem på många platser.
Vi arbetar just nu för fullt med snöröjningen i hela kommunen. I första hand prioriteras trafiklederna i samhället samt våra gång- och cykelvägar. Vi kommer inte kunna halkbekämpa gatorna i första skedet utan uppmanar till försiktighet då det är mycket halt.