Aktuellt läge kring snöröjning

Det faller fortfarande mycket snö vilket medför stora problem på många platser.
Vi ber därför allmänheten om hjälp med att underlätta för de som arbetar med snöröjning:
– Parkera inte fordon på gator.
– Skotta så att du underlättar för grannar och de som arbetar med snöröjning.
– Tänk på att höga vallar bildas i många korsningar. Räddningstjänsten uppmanar till mycket stor försiktighet i trafiken.
– Om möjligt lämna bilen hemma.