Anslagstavla

Välkommen till vår officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat  justerade protokoll och andra kungörelser.

Tillkännagivande av justerade protokoll
Förbundsdirektionen
Publicerat: 2017-12-22
Till och med 2018-01-16
Sammanträdesdatum 2017-12-11
Förvaringsplats: Förbundskontoret

Kungörelser

Fordon flyttat från Granitvägen och p-plats, Oskarsgatan i Hultsfred

Anslaget den 5 oktober 2017

Följande fordon har flyttats, enligt lagen om flyttning av fordoni vissa fall (SFS 1982:129) (LFF) till kommunens uppställningsplats
Rumskulla skrot, Övraåkra 106, 598 92 Vimmerby.

Om fordonet inte hämtas inom tre månader efter anslagsdagen kommer äganderätten av fordonet att tillfalla kommunen enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Detta gäller även de eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordon
Regnr: DLE729
Fabrikat: Renault
Ursprunglig uppställningsplats: Granitvägen

Regnr: KGN416
Fabrikat: Nissan
Ursprunglig uppställningsplats: P-plats, Oskarsgatan

Fordon flyttat från busstorget, Hultsfred

Anslaget den 20 oktober 2017

Följande fordon har flyttats, enligt lagen om flyttning av fordoni vissa fall (SFS 1982:129) (LFF) till kommunens uppställningsplats
Rumskulla skrot, Övraåkra 106, 598 92 Vimmerby.

Om fordonet inte hämtas inom tre månader efter anslagsdagen kommer äganderätten av fordonet att tillfalla kommunen enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Detta gäller även de eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordon
Regnr: 928AVH (EST)
Fabrikat: BMW
Ursprunglig uppställningsplats: busstorget, Hultsfred

Hur man överklagar beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning innebär förenklat att en invånare i kommunen begär att en domstol ska pröva om ett beslut som kommunen fattat är lagligt utifrån kommunallagen.

Förvaltningsbesvär kan bara åberopas av den som berörs direkt av ett visst beslut exempelvis ett beslut om avslag på ett bygglov eller en ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Vid en prövning av förvaltningsbesvär prövas hela ärendet inte bara beslutets eventuella laglighet.
Se här för mer information