Anvisningar för anläggnings- och underhållsarbeten i eller på allmän platsmark

Här får du anvisningar för grävning på allmän mark. Från första planeringsstadiet tills gatan eller marken är återställd. Den belyser problemen kring ledningsarbeten och ger vägledning om hur man ska minska dem. Dokumentet är antaget av förbundsdirektionen vid ÖSK den 14 januari 2013 och gäller från och med den 1 mars 2013. Se hela dokumentet och ansökningsformulär för grävtillstånd nedan.

Akut grävningsarbete

Innan akuta grävningsarbeten påbörjas ska anmälan göras via mejl eller telefon till
Simon Råsbacken (Se kontakt nedan)

I anmälan ska information lämnas om:

  • Arbetets typ (vatten, el)
  • Arbetets belägenhet (koordinater eller gatuadress)
  • Kontaktperson inklusive telefonnummer (alltid nåbar)

Formulär för ansökan om grävningstillstånd ska lämnas till ÖSK i efterhand med hänvisning till vilken TA-plan som använts.