Arrende av betesmark i Skurebo

äng

Högsby kommun, genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), utlyser  betesarrendet i området runt Skureboskiftet mellan Allgunnen samhälle och Aboda klint.

Upplåtelsen omfattar ett arrende om 40-50 hektar betesmark. ÖSK kommer att hugga fram betesmarken under hösten/vintern 2017-2018 och allt ris (grot) ska vara utkört till i början av maj 2018.