Åtgärder ska begränsa buskörningar på Saharaplan

Antalet buskörningar på Saharaplan i Hultsfred ökar, vilket innebär ett större behov av skötsel och att grannar störs.

Därför kommer Östra Smålands Kommunalteknikförbund att vidta åtgärder för att minimera buskörningarna. Planen kommer att avgränsas av ett dike, och två öppningar kommer att finnas in till avgränsningarna. För öppningarna kommer låsta bommar att finnas så att gående rullstolsburna och cyklister kan ta sig förbi, men inga bilister.

Utanför avgränsningarna sparas körbanor parallellt med Folkparksvägen och till Knektavallen och de allmänna parkeringarna i ena hörnet.

De som hyrt evenemangsområdet eller fått polistillstånd för ett evenemang på området kommer att få nyckel eller kod till bommarna så att de kan använda parkeringsytan. Ingen hyra kommer att tas ut för nyttjandet av parkeringsplatserna.