Att tänka på vid källaröversvämningar

Teckning på källaröversvämning

Att få källaröversvämningar i sin källare innebär ett stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.
Vi arbetar med att successivt förbättra avloppsnätet i båda kommunerna. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

I informationsbladet här nedan hittar du mycket bra information om hur du går till väga vid källaröversvämning.