Avgifter för hushållsavfall i Högsby kommun 2018

Under 2017 infördes ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall från villor, fritidshus och mindre verksamheter. Renhållningsavgiften beror på valt sorteringsalternativ, kärlstorlek och hämtningsperiod.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan för villor och fritidshus. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

Mer information om det nya insamlingssystemet hittar du på www.snåland.com

Permanentboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 26 ggr/år 2 875 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 26 ggr/år 3 563 kr
240 liter 26 ggr/år 3 688 kr

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 13 ggr/år 2 906 kr

 

Fritidsboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år, vecka 20-39 1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år, vecka 24-35 1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 10 ggr/år, vecka 20-39 1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år, vecka 24-35 1 225 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 2 038 kr
190 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 851 kr

 

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 6 500
Permanentboende året om 13 ggr/år 3 250
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 500
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 500

 

Övrigt:

Extra säck vid ordinarie hämtning 50 kr/säck
Byte av kärlstorlek 250 kr/kärl