Avgifter för hushållsavfall i Högsby kommun 2017

Under 2017 börjar vi införandet av det nya insamlingssystemet för hushållsavfall. I samband med införandet kommer avgifterna att ändras.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

Mer information om det nya insamlingssystemet hittar du på www.snåland.com

Avgifter som gäller efter införandet av det nya systemet:

Permanentboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 875 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 750 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 3 000 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 26 ggr/år 2 875 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 26 ggr/år 3 563 kr
240 liter 26 ggr/år 3 688 kr

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 13 ggr/år 2 906 kr

 

Fritidsboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 394 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 207 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 332 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 144 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år, vecka 20-39 1 475 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år, vecka 24-35 1 288 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 10 ggr/år, vecka 20-39 1 413 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år, vecka 24-35 1 225 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 2 038 kr
190 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 851 kr

 

 

Avgifter som inte påverkas av införandet:

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 6 500
Permanentboende året om 13 ggr/år 3 250
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 500
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 500

 

Övrigt:

Extra säck vid ordinarie hämtning 50 kr/säck
Byte av kärlstorlek 250 kr/kärl