Avgifter för hushållsavfall i Hultsfred kommun 2017

Under 2017 börjar vi införandet av det nya insamlingssystemet för hushållsavfall. I samband med införandet kommer avgifterna att ändras.

Här presenteras en förenklad version av renhållningstaxan. Priserna är inklusive moms. Mer information om avgifterna kan du hitta i den fullständiga renhållningstaxan.

Mer information om det nya insamlingssystemet hittar du på www.snåland.com

Avgifter som gäller efter införandet av det nya systemet:

Permanentboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 981 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 26 ggr/år

Kärl 2 13 ggr/år

2 856 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 3 106 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 26 ggr/år 2 981 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 26 ggr/år 3 794 kr
240 liter 26 ggr/år 3 919 kr

 

Behållare för lampor och batterier, möjligt som tillval till grönt och gult abonnemang

Avgift per behållare och år
Tvådelad behållare för småbatterier och ljuskällor, ca 5 liter 100 kr

Behållaren förvaras inomhus tills den blivit full, och hängs ut på kärl 1 lagom till hämtningsdagen. Efter tömningen ska behållaren tas in igen.

Abonnemang med hemkompost

För dig som komposterar allt ditt matavfall i en kompost på den egna fastigheten och har anmält din kompost enligt kommunens föreskrifter.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 13 ggr/år 2 387 kr

 

Fritidsboende

Grönt abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 270 kr
2 st. 370 liters kärl med fyra fack

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 083 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 10 ggr/år

Kärl 2 5 ggr/år

Vecka 20-39

1 208 kr
2 st. 240 liters kärl med fyra fack*

Kärl 1 6 ggr/år

Kärl 2 3 ggr/år

Vecka 24-35

1 020 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Gult abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år, vecka 20-39 1 335 kr
1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år, vecka 24-35 1 148 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 10 ggr/år, vecka 20-39 1 273 kr
1 st. 240 liters kärl med fyra fack* 6 ggr/år, vecka 24-35 1 085 kr

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.

Rött abonnemang

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
190 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 1 863 kr
240 liter 10 ggr/år, vecka 20-39 1 926 kr
190 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 676 kr
240 liter 6 ggr/år, vecka 24-35 1 738 kr

 

 

Avgifter som inte påverkas av införandet:

Hämtning av latrinkärl

Avgift
Permanentboende året om 26 ggr/år 6 825 kr
Permanentboende året om 13 ggr/år 3 413 kr
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 625 kr
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 575 kr

 

Övrigt:

Extra säck vid ordinarie hämtning 83 kr/säck
Byte av kärlstorlek 250 kr/kärl