Bevattningsförbud införs från 4 juli i Hultsfreds och Högsby kommuner

VattenslangUndvik att vattna med slang eller vattenspridare. Foto: Scandinav bildbyrå

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, har beslutat att ett bevattningsförbud ska införas i Hultsfreds och Högsby kommuner från 4 juli och tillsvidare.

Förra året var grundvattennivåerna rekordlåga i hela södra Sverige. Även Hultsfreds och Högsby kommuner drabbades och ett bevattningsförbud infördes. Efter en nederbördsrik senhöst som följdes av en snörik vinter fylldes grundvattenmagasinen upp till normala nivåer igen. Efter sista snösmältningen i april har ingen ny påfyllnad skett.

– De senaste månadernas torra väder har tagit hårt på samtliga magasin. Grundvattennivåerna har sjunkit väldigt snabbt och väderprognoserna visar ingen större ihållande nederbörd framåt. Samtidigt är markerna torra och växtligheten suger upp nästan all nederbörd som kommer. Det sker alltså ingen påfyllnad av magasinen, säger Ann-Sofi Boberg avdelningschef VA/renhållning på ÖSK.

2018-05-17 meddelade ÖSK att förberedelser sker för att ett bevattningsförbud kan bli aktuellt under försommaren på grund av de snabbt sjunkande grundvattennivåerna.

– Idag ligger vi bara några centimeter ifrån de nivåer som vi hade 2017 när bevattningsförbudet infördes. Därför har vi beslutat att införa bevattningsförbud den 4 juli och tillsvidare. Ett eventuellt upphävande av förbudet kommer hanteras under september när förbundsdirektionen har nästa sammanträde, säger Åke Nilsson, ordförande i ÖSK:s förbundsdirektion.

Bevattningsförbudet innebär att privatpersoner inte får använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå. Dessutom får man inte använda slang eller högtryckstvätt för biltvätt eller till exempel tvätt av fasader eller altaner. Pooler får heller inte fyllas.

Detta innebär att det i två år i följd införs ett bevattningsförbud i aktuella kommuner. Det är inget unikt i länet då flera kommuner redan infört förbud i år. Genom Länsstyrelsen sker en samverkan mellan kommunerna i Kalmar län angående vattensituationen.

– Vi och våra kunder måste nu jobba med åtgärder för att i framtiden bli mindre sårbara för denna typ av långvariga väderhändelser. En del fysiska åtgärder har redan genomförts sedan förra året och fler är planerade och investeringsmedel är avsatta, säger Ann-Sofi Boberg.