Bevattningsförbudet upphör 30 september

Vattendroppe

Det bevattningsförbud som infördes i Hultsfreds och Högsby kommuner den 1 maj upphör som planerat den 30 september. Grundvattennivåerna är dock fortsatt under de normala, så det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet även i fortsättningen.

Den relativt regniga sommaren och hösten har inte påverkat grundvattennivåerna så mycket som man kanske skulle kunna tro. Nederbörd under sommarhalvåret tas till stor del upp av växtligheten, och vid kraftiga regn kan mycket av vattnet gå direkt ut i vattendragen och aldrig nå grundvattnet.

Trots det kommer Östra Smålands Kommunalteknikförbund inte att förlänga det bevattningsförbud som infördes den 1 maj för dem som är anslutna till kommunalt vatten.

– Vi hoppas att invånarna fortsätter att vara sparsamma med vattnet även utan ett förbud och att vi får en senhöst och vinter med mycket nederbörd, säger Jens Karlsson, tillförordnad VA-chef. Om vi inte får mer nederbörd än normalt under senhösten och vintern är det mycket troligt att ett bevattningsförbud kommer införas tidigare under våren 2018 än vad det infördes under 2017. Det är därför viktigt att alla som nyttjar vatten till annat än som livsmedel tänker till under vintern och försöker hitta permanenta lösningar, där dricksvatten inte används, innan våren.

– ÖSK jobbar intensivt redan nu för att permanenta de lösningar som vi själva har fått införa under 2017 för att till exempel klara bevattning av sommarblommor och träd, säger Jens Karlsson.

Produktionen av kommunalt vatten har minskat med 13,5 procent i Hultsfreds kommun och 7,5 procent i Högsby kommun under juni-augusti i år jämfört med samma tid föregående år.

– Det är glädjande att se att invånarna har tagit vattenbristen på allvar och dragit ner på sin vattenförbrukning, säger Jens Karlsson. Självklart har ÖSK:s egna insatser som lagning av vattenläckor och minskning av den interna förbrukningen påverkat resultatet men det är summan av allas insatser som är det viktigaste.