Detta gäller för dig som har behov av kommunal mark för att ta foder/bete

kor på bete

De senaste månadernas torra väder har skapat akut foderbrist för många djurhållare. Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) erbjuder därför möjlighet att ta foder/bete på kommunal mark till de som kommer in med önskemål på specifika platser.

Hultsfreds och Högsby kommuners mark förvaltas av ÖSK. På en del av dessa marker finns det aktiva arrenden och nyttjanderättsavtal, resten sköts av ÖSK.

Så här hanteras förfrågningar för att nyttja kommunal mark:

  • Närhetsprincipen används på förfrågningar som kommer in. Därför kommer svar inte ges förrän tidigast fem arbetsdagar efter att förfrågan kommit in, för att se om någon med kortare avstånd kan nyttja marken. Kommer det in förfrågningar på samma mark under den tiden kommer vi försöka hitta samordningsmöjligheter mellan de olika förfrågningarna (kan bete kombineras med en skörd till exempel under upplåtelseperioden).
  • ÖSK kommer inte peka ut några områden utan den som är intresserad av mark får själv ta reda på var lämpligt foder/bete kan finnas och ange det i sin förfrågan. ÖSK kan bistå med kontaktuppgifter till andra markägare om det är så att marken inte är kommunal.
  • Endast personer med egen djurhållning kan få tillgång till mark för foder/bete. Foder som tas får inte säljas vidare.
  • Vid önskemål om bete kommer ÖSK att stämma av med respektive miljö- och byggnadsförvaltning ifall några tillstånd behövs.
  • För områden som tas i bruk gäller överenskommelsen längst till och med 1 november. ÖSK dokumenterar överenskommelsen med kartbilaga. Inget avtal kommer upprättas.
  • Ingen kostnad för upplåtelsen kommer tas ut.
  • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står djurhållaren för kostnaden. Djurhållaren står även för eventuella övriga kostnader.
  • Kommunen garanterar inte markens beskaffenhet och eventuella risker som ett nyttjande kan medföra, till exempel stenar i marken.

På grund av en torr vår och försommar slaghackades vissa ytor tidigt. Dessa ytor börjar nu få nytt gräs. Det finns även vissa andra ytor som inte slaghackats alls.

Allt arbete med slaghack är nu stoppat, dels för att kunna erbjuda foder/bete men även på grund av brandrisken som råder.

Kontaktuppgifter:
OBS! Då det är semestertider kan det vara svårt att nå oss. Lämna då meddelande i telefonsvar eller till kontaktcenter så ringer vi upp. Någon av nedanstående personer är alltid på plats under sommaren.