Flytt av busshållplatser

Flyttad busshållplats

Under fredagen 5 januari flyttas busshållplatserna på Silverslättsvägen vid korsningen mot Nytorpsvägen och blir istället två stycken ståplatser där man kan vänta på bussen i båda riktningarna.
För att göra det säkrare att ta sig över vägen är ståplatserna placerade nära den befintliga passagen i korsningen Nytorpsvägen/Silverslättsvägen.