För dig med enskild brunn

Även du som har egen brunn bör vara sparsam med vattnet eftersom all vattenanvändning påverkar grundvattennivåerna för alla. Dessutom är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda.

Kontrollera vattennivån
Om du har möjlighet bör du regelbundet kontrollera nivåerna i brunnen så att du vet hur mycket vatten det finns kvar i den. En grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se om vattennivån förändras.

Om din brunn sinat och du är i akut behov av vatten
Om din brunn ändå skulle sina och du är i akut behov av vatten kan du hämta en mindre mängd vatten för husbehov hos avloppsreningsverken vid Sjövägen i Hultsfred och Långgatan 61 i Högsby mot en kostnad av 50 öre per liter.

Avloppsreningsverken håller öppet för hämtning av vatten vardagar mellan kl. 9 -11 Om personal inte finns på plats, ring Jimmy Enarsson, Högsby eller Lennart Andreasson, Hultsfred. Kontaktuppgifter finner du här nedan.
Kom ihåg att ta med dig lämplig, ren dunk/kärl.

Om du behöver borra ny/djupare brunn
Om du skulle behöva borra en ny eller djupare brunn rekommenderar vi att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten för eget bruk. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.