För dig med enskild brunn

Du som har egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet i kommunen. Däremot bör du vara sparsam med vattnet eftersom all vattenanvändning påverkar grundvattennivåerna för alla. Dessutom är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda.

Kontrollera vattennivån
Om du har möjlighet bör du regelbundet kontrollera nivåerna i brunnen så att du vet hur mycket vatten det finns kvar i den. En grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se om vattennivån förändras.

Om din brunn sinat och du är i akut behov av vatten
Om din brunn ändå skulle sina och du är i akut behov av vatten kan du hämta en mindre mängd vatten för husbehov hos avloppsreningsverken vid Sjövägen i Hultsfred och Långgatan 61 i Högsby mot en kostnad av 50 öre per liter.

Avloppsreningsverken håller öppet för hämtning av vatten vardagar mellan kl. 9.00-11.00. Om personal inte finns på plats, ring Jimmy Enarsson, Högsby eller Lennart Andreasson, Hultsfred. Kontaktuppgifter finner du här nedan.
Kom ihåg att ta med dig lämplig, ren dunk/kärl.

Om du behöver borra ny/djupare brunn
Om du skulle behöva borra en ny eller djupare brunn rekommenderar vi att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten för eget bruk. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.