Förbundschef & avdelningschefer

Här hittar du kontaktuppgifterna till ÖSK:s förbundschef och till våra avdelningschefer.

Observera att felanmälan ska lämnas via felanmälansnummret eller felanmälansformuläret för att den ska komma till tjänstgörande personal.

Förbundschef

Helena Grybäck-Svensson

Förbundschef
Stab

 

Energistrateg

Jens Karlsson

Avdelningschef Gata/Park
Tf avdelningschef VA/Renhållning
Gata/Park

 

Mikael Pettersson

Mikael Pettersson

Avdelningschef Fastighet
Fastighet
Stab

 

Energistrateg

Jens Karlsson

Avdelningschef Gata/Park
Tf avdelningschef VA/Renhållning
Gata/Park