Förbundsdirektionen ÖSK

Förbundsdirektionen är den politiska instans som ansvarar för kommunalförbundets verksamheter.

Direktionen består från och med 2015 av 8 ledamöter och lika många ersättare och har som regel sex till sju ordinarie sammanträden per år.

Hultsfreds och Högsby kommuner har 4 ledamöter och 4 ersättare vardera.

Under nuvarande mandatperiod innehavs ordförandeklubban av Åke Nilsson, KD, Hultsfreds kommun. Vice ordförande är Anders Svensson, M, Högsby kommun.

Från och med 2015 ingår inte trafiknämnden i direktionen utan två separata trafiknämnder har bildats. En för Hultsfreds kommun och en för Högsby kommun. Trafiknämnderna består av 4 ledamöter och 4 ersättare per respektive kommun.

Åke Nilsson, KD är ordförande i Hultsfreds trafiknämnd och vice ordförande är Rosie Folkesson, S.

För Högsby trafiknämnd är Anders Svensson, (M) ordförande och Gunilla Schollin Borg, (MP) är vice ordförande.

Trafiknämndernas sammanträden hålls i direkt anslutning till direktionens sammanträden.