Företagstomter i Hultsfreds kommun

Ett nytillskott av industri- och tomtmark är den stora fastigheten Herrstorpet vid riksväg 34 och Hultsfreds södra infart. Byggklara företagstomter finns idag med utmärkta väglägen vid riksväg 23/34. Kontakta oss för omgående visning.

Herrstorpet

Hultsfreds kommun har förvärvat ett stort markområde intill Hultsfreds södra infart. Markområdet har ett bra läge vid riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Målilla. Hela området ska först översiktligt planeras innan lämpliga områden för industri, handel/kontor och bostäder pekas ut.

Handelsområde Målilla

Hultsfreds kommun planlägger 40 000 m²  mark bredvid rondellellen i Målilla, intill riksvägen 23/47 mot Vetlanda. Området är lättillgängligt och väl exponerat mot riksvägen och rondellen. Området ska användas för handel, kontor och lättare industri. Tomter kommer att styckas av efter behov.