Försäljning av skog

virke i hög

På uppdrag av Hultsfred och Högsby kommun säljer Östra Smålands Kommunalteknikförbund;

  • rotposter
  • gallring 2018 (avverkningsuppdrag)
  • leveransvirke för 2018-2020