Försäljning av skog

virke i hög

På uppdrag av Hultsfred och Högsby kommun säljer Östra Smålands Kommunalteknikförbund;

  • Rotposter Högsby
  • Gallring 2018 (avverkningsuppdrag) Högsby Hultsfred
  • Slutavverkning (avverkningsuppdrag) Hultsfred

 

Se vidare information i länkarna nedan.