Försenad sophämtning

Snön och halkan medför problem med sophämtningen på många platser i våra kommuner. Vår entreprenör har svårt att ta sig fram på vägarna. Alla sophämtningar kommer därför inte att kunna utföras som planerat. Så fort förhållandena blir bättre kommer entreprenören att börja köra ikapp de förseningar som uppstår pga detta.
Vi ber om förståelse för de problem som detta medför och påminner om att hålla kör- och gångväg fram till  sopkärlen skottade och sandade.