Försenad sophämtning

fyrfackskärl vintertid

Vår entreprenör har ännu inte kört ikapp alla rutter som är försenade på grund av snöovädret för två veckor sedan. 3 av 5 fordon kör på ordinarie rutter men två fordon släpar fortfarande ett antal dagar.

Entreprenören planerar att köra ikapp dessa förseningar så snabbt som möjligt, men det kommer sannolikt fortsatt vara försenade sophämtningsturer även nästa vecka. Observera att hämtning kan komma att ske både kvällar och helger.

Vi tackar för förståelse för de problem som detta medför. Vi ber våra kunder att låta sina sopkärl stå framme tills de blivit tömda och se till att hålla kör- och gångväg fram och runt kärlen skottat och sandat.