Förslag på nya regler kring enskilda vägar

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har efter uppdrag från kommunstyrelsen i Högsby sett över nuvarande regelverk för enskilda vägar och utfartsvägar i Högsby kommun. ÖSK valde även att genomföra en översyn av regelverket i Hultsfreds kommun.

Ett förslag till nytt reglemente för enskilda vägar med och utan statsbidrag (utfartsvägar) har tagits fram för respektive kommun.
Förbundsdirektionen (ÖSK:s politiska nämnd) antog dessa förslag den 20 mars 2017. Kommunstyrelsens ledningsutskott i Högsby har därefter föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglementet.

I Hultsfred kommer ärendet tas upp i augusti i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tidplan

Reglementet ska vara antaget och beslutat 12 juni i Högsby kommun av kommunfullmäktige och 25 september i Hultsfreds av kommunfullmäktige.

Informationsträffar

Innan vidare politisk beredning sker är ett antal informationsträffar för att presentera det nya förslaget till reglemente, men även för att inhämta eventuella synpunkter på förslagen vilket kommer presenteras i nästa politiska instans.

Högsby 16 maj 2017

  • Informationsmöte 1 kl. 16.30-18.00 på Misteln (biblioteket) i Högsby
  • Informationsmöte 2 kl. 18.30-20.00 på Misteln (biblioteket) i Högsby

Hultsfred 17 maj 2017

  • Informationsmöte 1 kl. 16.30-18.00 på Valhall i Hultsfred
  • Informationsmöte 2 kl. 18.30-20.00 på Valhall i Hultsfred

Anmälan krävs.  Anmäl dig senast 1 maj till:

ulla.nilsson@osk.hultsfred.se  
0495-24 15 08

Personlig kallelse kommer skickas

Inga handlingar skickas med i kallelsen utan de får hämtas via hemsidan eller efter begäran till Ulla Nilsson. Max två personer per vägsamfällighetsförening kan närvara på grund av lokalernas storlek. Eventuellt kan fler informationsmöten bli aktuella om många anmälningar inkommer. Eventuella frågor om reglementena innan informationsmötena kan ställas till:

jens.karlsson@osk.hultsfred.se
0495-24 15 06