Förutsättningar för kompensation för utebliven sophämtning 1 maj – 31 december 2017

Nya tunnorna

Vi beklagar de störningar i sophämtning som förekommit under sommaren och hösten 2017. Vi arbetar tillsammans med vår entreprenör och gör allt som står i vår makt för att få hämtningarna att fungera fullt ut.

Samtliga villa- och fritidskunder kommer på fakturan för kvartal 3 få ett avdrag på 60 kronor inklusive moms, vilket bedöms motsvara två uteblivna hämtningar.

För dig som haft tre eller fler uteblivna hämtningar
För de kunder som drabbats extra hårt och haft tre eller fler helt uteblivna hämtningar under perioden maj-december 2017 finns möjlighet att ansöka om ytterligare kompensation. Ansökan sker på nedanstående blankett. Om du drabbats av tre eller fler helt uteblivna hämtningar kan du lämna in din ansökan redan nu och om det skulle tillkomma fler uteblivna hämtningar senare under året lämna in en kompletterad ansökan. Kompensation kommer att ske med 30 kronor inklusive moms per utebliven hämtning, utöver de två första. Med utebliven sophämtning avses missad hämtning som inte åtgärdats innan nästa ordinarie hämtningstillfälle.

Om hämtning inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av fastighetsinnehavaren, till exempel att avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast klockan 06 på hämtningsdagen, ges ingen kompensation.

Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka den till oss (adressen står på blanketten), eller fylla i den direkt och mejla den till faktura@hultsfred.se