Frågor & svar om enskilda brunnar

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver du vara sparsam med vattnet om du har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och du behöver akut hjälp.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?
Du kan hämta en mindre mängd vatten vid avloppsreningsverken vid Sjövägen i Hultsfred och Långgatan 61 i Högsby mot en kostnad av 50 öre per liter.
Avloppsreningsverken håller öppet för hämtning av vatten vardagar mellan klockan 9.00-11.00. Om personal inte finns på plats, ring Jimmy Enarsson, Högsby, 0491-291 68, eller Lennart Andreasson, Hultsfred, 0495-24 07 04.
Kom ihåg att ta med dig lämplig, ren dunk/kärl.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?
* Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
* Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.
* Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta att använda.
* Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn. Nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?
Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SI-TAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.
Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten för eget bruk. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Länkar med mer information
Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar.
SGU – Sveriges geologiska undersökning informerar om grundvatten och brunnar.
Information från SGU om att anlägga egen brunn
Konsumentverket – tips om vad du ska tänka på om du anlitar egen brunnsborrare (PDF)
Sköt om din brunn – Informationsmaterial från SGU och Socialstyrelsen (PDF)
Filmen ”Rent vatten” – Film från Socialstyrelsen
Brunnsarkivet SGU – Brunnsuppgifter från 450 000 brunnar
SGU om certifierade brunnsborrare – Mer information om certifieringen
Livsmedelsverket – Råd om enskild dricksvattenförsörjning
LRF Sydost – Lantbrukarnas Riksförbund ger tips till lantbrukare och andra med egen brunn