Framtida avfallshantering

Framtidens avfallshantering

Avfallsplan för framtiden

Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår. Detta gör vi genom att konsumera med eftertanke, återanvända och återvinna. Genom att bättre sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall tar vi vara på naturens resurser på ett effektivare sätt. Miljön blir vinnare!

Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Hultsfred att insamling enligt ”fyrfacksmodellen” (även kallat flerfackskärl) ska införas från och med den 1 januari 2015. Samma beslut togs av kommunfullmäktige i Högsby den 2 september 2013, samt av kommunfullmäktige i Vimmerby den 27 maj 2013.

Införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl kommer att påbörjas under våren 2017, se mer information nedan.