Gator och trafik

Bild på blommor i rondell
Platshållare för bildspel

Vi ansvarar för de kommunala vägarna, gång- och cykelbanor, parkeringar samt för de lokala trafikföreskrifterna. I det ingår bland annat gatubrunnar, väghållning, vägslåtter och kantskärning. Om du ser något som kan vara ett hinder eller fara på de kommunala vägarna  kontakta felanmälan.

I nuläget tas ingen parkeringsavgift ut i någon av kommunerna.

Trafikverkets vägar

De större vägarna, trafiklederna och länsvägarna ansvarar Trafikverket för.

Vid hinder eller fara på dessa vägar kan du ringa dygnet runt på journummer
010-476 15 08.