När tömmer vi ditt sopkärl?

Nya tunnorna

Fyll i din adress eller anläggningsnummer för att hitta din hämtningsdag.

Senast uppdaterad 2018-06-07. Om du har fått ett nytt kärl efter den senaste uppdateringen eller om du inte kan hitta din tömningsdag i sökningen ber vi att du kontaktar kontaktcenter@hultsfred.se

Med reservation för ändringar.