När tömmer vi ditt sopkärl?

Nya tunnorna

Fyll i din adress eller anläggningsnummer för att hitta din nya hämtningsdag.

För villor och fritidshus visar sökningen också om du valt grönt, gult eller rött abonnemang i det nya avfallssystemet. Hämtningsdagen för kärl 1 gäller även för ditt befintliga sopkärl fram till dess att du fått ut ditt nya fyrfackskärl.

Om du har några frågor kring sortering eller hur utställning av de nya kärlen går till, så hittar du svaren på vår kampanjsite – www.snåland.com.