Information från Länsstyrelsen om bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten

Länsstyrelsen får många frågor om vattenuttag och bevattning och vill med denna information tydliggöra för alla som leder bort yt- eller grundvatten för bevattning vad man har att förhålla sig till. Läs mer i bifogade dokument nedan.