Information om snöröjning fredag 2 mars till måndag 12 mars

Då det enligt prognos ska fortsätta snöa ber vi allmänheten att tänka på:

  • Parkera inte fordon på gator.
  • Parkera så nära bilen bredvid som möjligt på parkeringar.
  • Skotta så att du underlättar för grannar och de som arbetar med snöröjning.
  • Höga vallar bildas i många korsningar – ta det lugnt i trafiken!
  •  Se upp för halkan, då vi inte kan prioritera att halkbekämpa i nuläget.
  •  Snöröjning och halkbekämpning vid sportanläggningar kommer inte att kunna utföras under denna period.
  •  Eventuellt kommer gator och parkeringar att stängas av för bortforsling av snö. Vid dessa platser kommer skyltar att sättas upp. Vi ber allmänheten att respektera detta och flytta sina bilar så snart de ser skyltarna.
  • Om möjligt lämna bilen hemma.

Tack för att ni visar förståelse och hjälper oss i arbetet med att hålla undan snön!