Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud

vattendroppe

 

Ingen lägre avgift vid bevattningsförbud

I samband med bevattningsförbud framförs ibland önskemål från fastighetsägare om reducerad brukningsavgift med hänvisning till den begränsade förmågan att nyttja vattentjänsten.

En sådan reduktion finns det inget stöd för i kommunens Allmänna bestämmelser för användande av en kommunal VA-anläggning eller i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Läs gärna mer på; http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/brukningsavgifter-vid-bevattningsforbud/