Insamling av användbara saker för återbruk på Kejsarkullens återvinningscentral

Bild på återbruksinsamling på Kejsarkullens återvinningscentralÅterbruksinsamling på Kejsarkullens återvinningscentral
Platshållare för bildspel

Den som lämnar saker på Kejsarkullens återvinningscentral kan välja att låta dessa återanvändas. Saker som man tror kan vara användbara för någon annan kan lämnas i en särskild container på återvinningscentralen.

De insamlade sakerna tas om hand av organisationen Human Bridge/Lindra samt kommunens arbetsträning Stegen och säljs i deras second hand-affärer.

Minskade avfallsmängder och minskad nyproduktion ger miljövinster för hela samhället.