Avstängningar av järnvägsövergångar utmed väg 701 och 129

Väg 701 Silverdalen

Under vecka 45 kommer Infranord att stänga av plankorsningar utmed väg 701 mot Silverdalen och utmed väg 129 mot Mariannelund. Den 6-10 november kommer plankorsningar utmed väg 129 stängas av. Den 7-10 november kommer plankorsningar utmed väg 701 att stängas av.

Avstängningarna kommer att ske mellan kl 18-05, men starttiden kan variera.

Med anledning av detta kommer trafiken att ledas om, se karta. NCC ViaSafe har hand om utmärkning och omledning.