Kejsarkullen lördagsöppet 13 juli kl 9-13

Bild på återbruksinsamling på Kejsarkullens återvinningscentralÅterbruksinsamling på Kejsarkullens återvinningscentral

Kejsarkullens återvinningscentral har lördagsöppet 13 juli kl 9-13

Privatpersoner får gratis lämna hushållsproducerat grovavfall, farligt avfall, elavfall och återvinningsmaterial.

Användbara saker kan du lämna i återbrukscontainern