Kommunala byggnader

ÖSK har driftansvar för de kommunala byggnaderna i Hultsfreds kommun och Högsby kommun. Så som skolor, bibliotek, idrottsanläggningar, särskilda boenden och brandstationer.

Vid om- till- och nybyggnation ansvarar vi för upphandling och samordnar projekt med olika entreprenörer.

Fastighetssyn utförs regelbundet. Då kontrolleras att fastigheten är i bra skick och att inte några skador finns. Men fel kan uppstå hela tiden. I de flesta fall är det de som jobbar ute i verksamheterna som hör av sig om något måste åtgärdas. Ser ni något som bör rapporteras så hör av er på vår felanmälanstelefon dygnet runt.