Kommunalförbundet ÖSK

Den 1 januari 2011 bildades kommunalförbundet Östra Smålands Kommunalteknikförbund av medlemskommunerna Hultsfred och Högsby.

Kommunalförbundet övertog de båda kommunernas tekniska verksamheter.

De verksamhetsområden som ÖSK ansvarar för är:

  • Avfall & återvinning (VA/renhållningsavdelningen)
  • Vatten & avlopp (VA/renhållningsavdelningen)
  • Gator & utemiljö (Gata/park-avdelningen)
  • Kommunala byggnader (Fastighetsavdelningen)
  • Mark & skog (Markexploatering i båda kommunerna och skogsförvaltning i Hultsfred)
  • Bostadsanpassning (endast Hultsfred)
  • Energi- och klimatrådgivning

Fastighetsavdelningens och gata/park-avdelningens verksamheter är skattefinansierade medans VA/renhållningsavdelningens verksamheter är avgiftsfinansierade.

Förbundet har sitt säte i Hultsfreds kommun.