Låna en energimätare

Du kan låna en energimätare och se hur mycket el hushållsapparater, belysning med mera förbrukar i ditt hem och vad det kostar.

  • Mätarna lånas ut veckovis mot depositionsavgift (100 kr). Mätningen är enkel, mätaren ansluts mellan vägguttaget och apparaten du vill kontrollera.
  • Mätarna finns att hämta på kommunhuset.
  • OBS! Apparaten måste ha en jordad stickpropp eller så kallad europakontakt (platt kontakt) eftersom mätaren är jordad. Bruksanvisning medföljer.