Lediga villatomter i Högsby kommun

Vi har lediga och byggklara villatomter för försäljning där du kan bygga din drömtillvaro.

Tomt som ska bebyggas med permanentbostad eller fritidshus kostar 20 kronor per kvm.

För tillköp av tomtmark inom planlagt område uttages ett pris av 50 kr per kvm för bostadsmark.

Övrig mark prissätts av kommunstyrelsen.

Se lediga villatomter på Högsby kommuns webbsida