Missade tömningar åtgärdas under midsommarhelgen

Under de senaste veckorna har ett antal hushåll i kommunen inte fått sina sopkärl och latriner tömda på satta hämtningsdagar. Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Renonorden gör allt för att så snabbt som möjligt rätta till detta.

Målet är att de hushåll som anmält missade tömningar ska få sina sopkärl och latriner tömda senast söndagen den 25 juni. Tömningarna kan ske under hela helgen samt även kvällstid.

Om du därefter fortfarande inte fått ditt sopkärl tömt, eller om det i fortsättningen inte töms på ordinarie hämtningsdag, vill vi gärna att du kontaktar vårt kontaktcenter på 0495-24 18 00 eller via kontaktcenter@hultsfred.se.

Orsaken till problemet är nya körturer, svårigheter i att lokalisera kärl samt en period av ökat antal sommartömningar. Ett arbete pågår för att förbättra körrutinerna.

På midsommarafton körs även ordinarie fredagsturer.