Nya hämtningsdagar för sopor ger effektivare rutter och skonar miljön

Från den 11 juni ändras hämtningsdag för sopor för de allra flesta boende i villa eller fritidshus i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner. Anledningen till förändringen är att entreprenören vill förbättra effektiviteten i de rutter som sopbilarna kör.

Sedan den 1 april är det GDL som sköter hämtningen av sopor i de tre kommunerna. Ändringen av rutter har initierats av GDL.

– På sikt kommer omändringen att leda till effektivare rutter med mindre utsläpp från bilarna. Vi ber om överseende från kunderna i början, eftersom rutterna är nya för chaufförerna, säger Håkan Nyström, platschef på GDL i Vimmerby.

Under en övergångsperiod kommer synliga tunnor tömmas, även om de inte är framdragna. För en del kunder kan det dröja längre än normalt till första hämtningstillfället. De kunder som påverkas mest av förskjuten hämtningsdag kommer att få extratömningar under helgen vecka 23 och hela vecka 24*. Det går även bra att ställa ut extrasäckar med sorterat restavfall under ruttomläggningen. Förpackningar och tidningar kan lämnas på återvinningsstationerna om tunnan blir full.

– Vi räknar med en inkörningsperiod på några veckor för de nya rutterna, säger Eva Karlsson, renhållningsingenjör Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK. Om tunnan inte blir tömd på planerad dag ber vi kunderna att låta tunnan stå kvar vid vägen och anmäla detta till vårt kontaktcenter eller via hemsidan.

– Vi tror att förändringen kommer att bli bra. Effektivare rutter innebär en bättre arbetsmiljö för chaufförerna, och miljön vinner också på det eftersom det blir mindre utsläpp, säger Daniel Johansson, renhållningschef på Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMAB.

Alla berörda hushåll får information i brevlådan där de nya hämtningsdagarna tydligt framgår. Information finns även på VEMAB:s och ÖSK:s hemsidor.

*Kunder som får mer än fyra dagar förskjuten hämtning för sitt kärl 1 eller röda abonnemang och/eller mer än 14 dagar förskjuten hämtning för sitt kärl 2. Låt kärlen stå framme under helgen vecka 23 och hela vecka 24.