Nyanläggning av vatten-,spill-och dagvattenledningar Bygatan och Folkparksvägen

Under perioden 4 december till 30 mars kommer VA-sanering att utföras på Bygatan och Folkparksvägen i Hultsfred.

Detta arbete innebär bland annat att framkomligheten kommer att bli begränsad.

  • Alla schakter som utförs kommer ta hela vägbredden i anspråk. Vägen blir helt avstängd en sträcka i taget.
  • Vissa fastigheter kommer tillfälligt få andra tillfartsmöjligheter, eller alternativt får ställa bilen någon annanstans. De som det berör blir informerade.
  • Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång.
  • Vattnet kommer att var avstängt mellan 8-15 vardagar för att arbetet ska kunna utföras. De som det berör blir informerade.

Frågor
Mikael Nilsson
mikael.nilsson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 03

Hans Karlsson
hans.karlsson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 26