Nybyggnation av Evahagens förskola

A-40.3-11beskurenEvahagens förskola

Den 28/2 är det dags för slutbesiktning

Verksamheten planerar att flytta in under Marsmånad

Under 2014 upptäcktes det att Evahagens förskola i Virserum hade brister. Markfukt hade trängt upp i konstruktionen och orsakat stora problem. Barnen på förskolan fick flytta in i moduler som hyrdes in.

Idag, med ett år kvar på hyreskontraktet av modulerna, påbörjas arbetet med nybyggnationen av förskolan. Nu väntas rivning, arbete med gården samt nybyggnation. Målsättningen är att den nya förskolan ska stå färdig till 2017-02-01. Då går hyrestiden ut för de moduler som barnen använder idag. Möjlighet att månadsvis förlänga hyran av modulerna finns om projektet går över tiden.

En arbetsgrupp med personer från flera relevanta förvaltningar har varit på flera studiebesök för tankar och idéer till förskolan. På förskolan kommer det finnas fyra separata avdelningar som alla gränsar till en gemensam yta som kan nyttjas. Förskolan kommer också innefatta köksavdelning med gemensam matsal för de olika avdelningarna samt personalavdelning.

Den nya förskolan är till ytan runt 50 procent större, 975 kvadratmeter istället för 636. På förskolan kommer det finnas plats för 100 barn istället för 45 som ursprungsbyggnaden tidigare hade plats för. Det beräknas vara runt 80 barn som flyttar in vid öppningen av den nya förskolan.

Ritning över nya Evahagens förskola.
Ritning över nya Evahagens förskola.