Ombyggnation av Hagadalsparken påbörjas hösten 2017

Hagadalsparken

Under hösten 2017 kommer ÖSK på uppdrag av Hultsfreds kommun att påbörja arbetet med att försköna och restaurera delar av Hagadalsparken i Hultsfred.
Byggnationen av Hagadalsparken kommer att starta under augusti månad och pågå till november 2017.

NCC är den entreprenör som kommer att utföra
arbetet med förbättringar av dagvattenhanteringen i vattendraget vid           Hagadalsparken. Fler åtgärder som kommer att utföras är utgrävning av en damm och nyplantering av perenner, träd och buskar. Nya broar kommer att byggas över vattendraget, och ny dragning av belysning kommer att ske.

Hela parken kommer att stängas av under byggnationen, och det kommer då inte att vara möjligt att promenera genom parken. Vi hoppas att ni har förståelse för att det kan bli en del störningar kring parken, maskiner och lastbilar mm som utför arbete under vardagar 06:30-18.00.