Remiss för VA-plan Högsby kommun

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK), ansvarar för driften av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Hultsfreds och Högsby kommuner.

Högsby kommun har tillsammans med ÖSK tagit fram en VA-plan för arbetet med vatten och avlopp i kommunen under de närmaste tolv åren.

Ni inbjuds nu till att lämna synpunkter på VA-planen. Remisshandlingar hittar ni  nedan.

Remissvar och eventuella frågor angående remissen skickas till: jennie.karlsson@osk.hultsfred.se.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 15 september 2019. Ange Högsby VA-plan – remissvar i e-postmeddelandets ärendemening.