Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Mer information om det nya insamlingssystemet hittar du på www.snåland.com