RenoNorden sätter in resurser för att åtgärda missade tömningar

Entreprenören RenoNorden har nu extra personal och ytterligare en fyrfacksbil på plats i Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner. Detta för att komma till rätta med problemen med missade soptömningar.

Det var vid ett möte med Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö den 27 juli som RenoNordens VD Peter Ekholm utlovade extra resurser för att åtgärda de missade tömningar som drabbat ett antal kunder.

– Vi är medvetna om att det inte fungerat tillfredsställande och vidtar nu åtgärder för att försöka komma till rätta med detta, säger Rickard Lindström, avdelningschef på RenoNorden.

För att ge ytterligare förutsättningar för RenoNorden att komma ikapp med eftersläpande tömningar har Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö gett företaget tillåtelse att utföra soptömning dygnet runt under perioden 16-30 augusti.

– Det är av högsta prioritet för oss att våra kunder har en fungerande soptömning. Vi godkänner utökade tömningstider under en begränsad period med förhoppningen att RenoNorden så snart som möjligt ska komma tillbaka till ett normalläge med ett lågt antal missade tömningar som åtgärdas snabbt efter en anmälan från kunden. Vi hoppas att våra kunder under dessa förutsättningar kan ha överseende med att tömning kan komma att ske på en obekväm tidpunkt, säger Helena Grybäck Svensson, förbundschef Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Torbjörn Swahn, VD Vimmerby Energi och Miljö AB.

Kontakt
Åke Nilsson
Ordförande Östra Smålands Kommunalteknikförbund
070-7411507

Torbjörn Swahn
VD Vimmerby Energi och Miljö AB
torbjorn.swahn@vimmerby.se
0492-76 95 54

Peter Ekholm
VD RenoNorden AB
Peter.ekholm@renonorden.se
08-408 080 02