Röjningsarbete i Länsmansgårdsängens naturreservat

Länsmansgårdsängen träd
Platshållare för bildspel

Under hösten 2016 har Länsmansgårdsängens naturreservat i Virserum restaureras. Den vackra slåtterängen har utökats. Ekar har friställts så att solljuset når deras stammar och kronor. Tidigare hamlade träd har beskurits igen och Länsstyrelsen har haft en arborist på plats som på nytt hamlat en del av naturreservatets lindar. Åtgärderna syftar till att gynna de arter som är beroende av dessa miljöer.

ÖSK kommer under vintern 2017 även att göra en naturvårdshuggning ner mot badplatsen i Virserum, på andra sidan smalspåret. Denna del är klassad som nyckelbiotop.

Vi hoppas att ni har överseende med att en viss störning från maskinredskap kan förekomma under denna tidsperiod. Vi vill också uppmana till försiktighet i naturreservatet när arbete sker. Gå inte för nära arbetande maskiner/personer då en del träd kommer att avverkas.