Så ansöker du om bostadsanpassning

Ansökan

Du måste ha ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Som intygar att bostadsanpassning är nödvändig. Fyll i ansökningsblanketten här nedan och skicka till adressen som står angiven på den. I samma kuvert måste du bifoga intygen från fastighetsägare och arbetsterapeut eller läkare.

Du kan välja att sköta anpassningen själv eller låta kommunen göra det

Väljer du att göra det själv bifogar du handlingar som offerter och ritningar över hur arbetet med bostadsanpassningen ska gå till.  När du skickat iväg ansökan blir den prövad av kommunen som sedan fattar ett beslut om bidraget. Blir din ansökan godkänd får du bidraget när bostadsanpassningen av ditt hem är klar.

Vill du att kommunen hjälper dig med detta så tar de kontakt, väljer och sluter sedan avtal med entreprenör åt dig. Men det är fortfarande du som är den egentlige avtalsparten.  Är detta något som intresserar dig bifogar du ett papper i din ansökan där det står att du vill sluta avtal om att ge kommunen fullmakt. Kommunen betalar då arbetet som utförs istället för att betala ut bidraget till dig.

Överklaga

Om du som sökt bidraget inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga hos Förvaltningsrätten i Växjö. Detta gör du i ett skriftligt överklagande där du beskriver vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Överklagandet skickar du sedan till din kommun. Överklagandet måste ha kommit fram till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick veta beslutet. Kommunen skickar därefter vidare din överklagan till Förvaltningsrätten.