Så hanterar vi vattenbristen vid bevattning

Blommor centrumPlanteringar vattnas inte med kommunalt vatten i år.

Det bevattningsförbud som infördes den 1 maj uppmanar till sparsamhet med vatten även för företag. Hultsfreds kommun, Högsby kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, har vidtagit åtgärder för att spara på vattnet.

Bevattning av planteringar och blommor sker inte med kommunalt vatten i år. ÖSK har sökt tillstånd från Länsstyrelsen att pumpa upp vatten från sjöar och vattendrag till bevattning. Denna lösning kommer även att användas nästa år, oavsett om det blir ett bevattningsförbud då, för att spara vatten även på längre sikt.

Kultur och fritidsförvaltningen har hand om idrottsplaner på de kommunala idrottsplatserna. Knektavallen i Hultsfred bevattnas med sjövatten. Planen vid Hagadal i Hultsfred kommer inte att bevattnas.

Endast en av tre tennisbanor vid Hagadal kommer att iordningställas i år. När det gäller den bana som ska göras i ordning är en viss bevattning nödvändig i uppstartsskedet, men sedan stoppas bevattningen även där.

Även Silverdalens IP är en kommunal idrottsplats i Hultsfreds kommun. De planerna kommer inte att bevattnas.

I Högsby kommun finns inga kommunala idrottsplatser.

AB Hultsfreds Bostäder kommer kraftigt att dra ner på blomplanteringar i år på grund av bevattningsförbudet. Träd och buskar bevattnas med sjövatten.