Så här sorterar du dina grovsopor i Högsby kommun

Grovsopor från Kejsarkullen

Insamling av grovsopor i Högsby kommun

När du ställer fram dina grovsopor är det viktigt att du delar upp det i de materialslag det består av. Du ska även märka det som grovsopor.

Större föremål och emballage kan lämnas hela medan mindre föremål ska förpackas.

Grovsoporna ska placeras nära det ställe där ditt vanliga hushållsavfall hämtas. Du som bara betalar grundavgift får också lämna grovsopor. Då ställer du det vid väg där ordinarie hämtning av avfall sker.

Så här sorterar du dina grovsopor

 • Användbara saker till återanvändning – hela och bra saker tar Tegelbruket hand om och ser till att de återanvänds, t ex via secondhandförsäljning. På detta sätt sparar vi resurser, miljö och hjälper människor i vår omvärld!
 • Brännbart – exempelvis trasiga möbler, madrasser och dynor.
 • Metallskrot – exempelvis trasiga cyklar, motorgräsklippare – tömda på olja och bensin, TV-antenner, trädgårdsmöbler i stål.

Glöm inte att märka det du vill ha hämtat med texten ”grovsopor”.

Ställ avfallet väl synligt på den plats där din soptunna töms. Om du enbart betalar grundavgift ställer du grovsoporna vid väg där sopbilen passerar.

Detta får du inte lämna med grovsoporna

 • Vitvaror, elektronik och farligt avfall lämnas vid Kolsrums återvinningscentral.
 • Byggnadsmaterial, porslin, keramik, duschkabiner, sanitetsgods, badkar, golvmattor, motorfordonsdelar, maskiner, taggtråd, tomma oljefat, element, vattenpumpar, varmvattenberedare, oljepannor, värmepannor och värmepumpar. Kan lämnas vid Kolsrums återvinningscentral.
 • Trädgårdsavfall lämnas vid Kolsrums återvinningscentral eller komposteras.
 • Förpackningar och tidningar lämnas vid återvinningsstationerna.
 • Däck lämnas där du köper nya.

Blev dina grovsopor inte hämtade?

 • Alla typer av avfall hämtas inte – har du ställt ut något av ovanstående avfall så kommer det att lämnas kvar.
 • Om något som ska ingå i insamlingen står kvar efter att din soptunna tömts så ta det lugnt (ibland blir bilen försenad).
 • Står avfallet fortfarande kvar efter ett par dagar så kontakta Tegelbruket, telefon 0491-291 56.

Insamlingen utförs av Tegelbruket på uppdrag av ÖSK.