Saneringsarbeten av vatten-, spill- och dagvattenledningar på Disponentgatan i Hultsfred

Karta arbetsområde Disponentgatan 2018

Under perioden 6 augusti till 31 oktober kommer VA-sanering att utföras på Disponentgatan i Hultsfred för att ledningsnätet är gammalt.
Detta arbete innebär bland annat att framkomligheten kommer att bli begränsad.

  • Alla schakter som utförs kommer ta hela vägbredden. Vägen blir helt avstängd en sträcka i taget.
  • Vissa fastigheter kommer tillfälligt få andra tillfartsmöjligheter, eller alternativt får ställa bilen någon annanstans. De som det berör blir muntligen informerade.
  • Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång.
  • Vattnet kommer att vara avstängt mellan klockan 8-15 vardagar för att arbetet ska kunna utföras.

Frågor

Jens Pettersson
jens.pettersson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 08

Hans Karlsson
hans.karlsson@osk.hultsfred.se
0495-24 07 26