Saneringsarbeten av vatten-, spill- och dagvattenledningar på Ekelundsgatan

VA-saneringen genomförs för att komma till rätta med ökade underhållspro-blem samt att ledningsnätet är åldersdigert. När arbetet är klart finns det säkra ledningar i marken.

Den information vi har i dagsläget är:

– Alla schakter som utförs kommer ta hela vägbredden i anspråk. Det medför att vägen blir helt avstängd en sträcka i taget (hur lång sträcka beror på hur vi kan planera arbetet). Sträckan kommer ”förflytta” sig vartefter arbetet fortskrider. Det innebär att vissa fastigheter tillfälligt kommer få andra till-fartsmöjligheter där det går alternativt får ställa bilen någon annanstans. Detaljerad info om detta ges löpande från oss på plats för att hitta den bästa lösningen för varje fastighetsägare.

– Det kommer bli störningar gällande sophämtning och postgång men vi hjäl-per till att finna bra lösningar även på det löpande.

– Vattnet kommer att var avstängt mellan 08.00-15.00 vardagar för att arbe-tet ska löpa på rationellt i de fall där så behövs. Alla som berörs kommer vi att kontakta innan för bästa möjliga lösning.

Frågor
Har ni några frågor om projektet är ni välkomna att höra av er. Enklast är att nå oss på e-post, så svarar vi så snart vi kan.

Jens Pettersson jens.pettersson@osk.hultsfred.se 0495-240708
Nicklas Torgnysson nicklas.torgnysson@osk.hultsfred.se 0495-240820